Een serie van 6 fantasie-schilderijen. Mijn 2e serie van 6. Een kleurrijk idee geïnspireerd door het leven zelf met alles wat zich daarin kan voordoen. Het leven is immers een stapeling van vergaard en verloren materiaal, alsook van allerlei verwachte en onverwachte gebeurtenissen.

Als tegenwicht op de serie '1969' is deze serie luchtig en geeft een kleurrijke en ludieke kijk op de stapelingen des levens in de ruimste zin van de woorden.

Het eerste deel van de serie kan als drieluik worden geplaatst, maar ook als enkelvoudige werken. De gefantaseerde stapelingen van allerlei zijn tijdens het schilderen ontstaan zonder voorbedacht ontwerp. Het idee van opzet is de enige mentale inspanning vooraf geweest. Mijn bedoeling was mijzelf ook te verrassen, zodat mijn eigen humor en plezier geprikkeld zouden worden. Het ging me wonderlijk genoeg vrij snel af om elke keer iets nieuws op de ander te verzinnen.

De eerste 3 zijn Humerus, Tulp en Vuurtoren.

De laatste is de vuurtoren op Ameland, een plek waar ik graag kom. Veel onderdelen zijn de fantasie van het moment. Zo is de glazen vaas geïnspireerd door de opening van een tentoonstelling in Galerie Het Kunstgemaal te Bronkhorst waar een glaskunstenares prachtige glaskunst tentoon stelde.

De serie is nog niet af, dus hier komt nog een vervolg.